main_menu

פעילות שנתית

  עבור על החודשים לקבלת רשימת הפעילויות לכל חודש
ספטמבר

● רישום בכול בתי הספר לכדורסל

אוקטובר
● קבלת ערכות כדורסלן
נובמבר

● אליפות ארצית – מוקדמות
● קרב 10 ביסודות הכדורסל
● פתיחת מרכזת מצוינות – שחקנים מצטיינים שנבחרו בגילאי קט-סל

דצמבר
● אליפות ארצית – מוקדמות
● מבחני שליטה בכדור
ינואר
● אליפות ארצית – כיתות ג'-ד' שלב מוקדמות
פברואר
● אליפות ארצית – כיתות ה'-ו' שלב מוקדמות
מרץ
● אליפות ביה"ס לכדורסל – אזור מרכז
● פעילות הורים וילדים
אפריל

● מחנה כדורסל לבנות של אליצור חולון
● רישום למחנה הכדורסל הבינלאומי באיטליה

מאי
● גמר האליפות הארצית לכיתות ג'-ד', ה'-ו'
● מבחני כניסה למחלקת הנערות: של אליצור חולון ואליצור תל אביב ולמחלקת הנוער של אליצור ראשל"צ
● רישום למחנה הכדורסל הבינלאומי באיטליה
● אליפות ביה"ס לכדורסל – אזור צפון
יוני
● מסיבות סיום בסניפים
● חלוקת תעודות הערכה
● הרשמה לקייטנות "כוכבי העתיד הצהוב‫"
● הרשמה למחנה בינלאומי באיטליה
יולי
● מחנה כדורסל בינלאומי באיטליה
אוגוסט

● השתלמות מאמנים
● הערכות לשנת הפעילות
● אימוני טרום עונה לקבוצות הליגה

בניית אתר: יעל רשף והילה נורמן